Välkommen till våra hemsidor!

ETO-steriliseringsfaser

Cykelstartfördröjning för att systemet ska kunna starta under stabila förhållanden
Allmän celltemperaturkontroll
Inledande vakuumfas
Test av läckage
Första spolningen
Andra spolningen
DEC (Dynamic Environmental Conditioning)
EtO gasinjektion
Steriliseringsuppehållsperiod under EtO
Vakuumnivå efter uppehåll
Första tvätten
Andra tvätt
Sista luftinsläpp
Slutlig försening av återevakuering av kammaren
xq_03

xq_06


Posttid: Jan-09-2023